Celoročná súťaž v zbere papiera pre školy

Mesto Trebišov v spolupráci s vedením jednotlivých základných a materských škôl sa rozhodlo organizovať celoročnú súťaž v zbere papiera.

Rodičia a deti tak budú mať možnosť nosiť papier nielen v čase veľkého zberu papiera v školách, ale aj počas celého roka. 

Ako na to? Stačí papier priviezť na Zberný dvor Technických služieb mesta Trebišov v čase otváracích hodín, uviesť meno dieťaťa, ročník a školu. Zamestnanci Technických služieb papier zvážia a vystavia potvrdenie. Prvý celoročný súťažný zber začne v septembri 2021 a potrvá do 31. mája 2022. Každý kilogram sa počíta, pretože na záver školského roka bude škola a trieda s najväčším vyzbieraným množstvom papiera, v prepočte na žiaka (v priemere min. 60 kg/žiaka), odmenená.

Víťazná základná škola získa odmenu 2.000 € na nákup vybavenia podľa vlastného uváženia, najúspešnejšia trieda si užije jednodňový výlet podľa vlastného výberu (CINEMAX, ZOO, hvezdáreň,....).

Víťazná materská škola získa odmenu 1.000 € na nákup vybavenia podľa vlastného uváženia, najúspešnejšia trieda sumu 500 € na nákup hračiek a sladkej odmeny.

Odmenou pre všetkých bude nižšia záťaž životného prostredia:

  • už jedna tona zberového papiera zachráni približne 17 stromov, ušetrí 26 000 litrov vody, 4000 kW energie a 3m3 miesta na skládke,
  • papier je možné recyklovať 5 - 8 krát,
  • množstvo komunálneho odpadu sa zníži približne o 14%,
  • pri výrobe recyklovaného papiera sa dostáva do ovzdušia približne o 70 % menej škodlivín.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.