Vyhodnotenie jarného zberu papiera

VYHODNOTENIE  JARNÉHO  ZBERU  PAPIERA

Primárne vzdelávanie Sekundárne vzdelávanie
TRIEDY  

I.A – 986 kg  

I.B – 941 kg

I.C – 743 kg

I.D – 445 kg

II.A – 917 kg

II.B - 2028 kg

II.C – 1791 kg

II.D – 668 kg

III.A – 1322 kg

III.B – 4634 kg 

III.C – 1511 kg   

III. D – 290  kg

IV.A – 543 kg

IV.B –1182 kg

IV.C – 373 kg

IV.D - 4011 kg

V.A - 653 kg

V.B - 593 kg

V.C - 522 kg

V.D - 157 kg

VI.A - 904 kg

VI.B - 419 kg

VI.C - 295 kg

VI.D - 343 kg

VII.A - 616 kg

VII.B - 457 kg

VII.C - 58 kg

VII.D 262 kg

VIII.A -20 kg

VIII.B - 318 kg

VIII.C - 492 kg

VIII.D - 186 kg

IX.A - 605 kg

IX.B - 635 kg

IX.C - 1500 kg

   

I.  miesto:  III.B – 4634 kg

II.  miesto:  IV.D  – 4011 kg

III. miesto:  II.B – 2028 kg

                 I.  miesto:  IX.C  – 1500 kg

II.  miesto:  VI.A  – 904 kg

III. miesto:  V.A – 653 kg

   
JEDNOTLIVCI  

I. miesto: Ondrej KADUK  III.B – 3230 kg

II. miesto: Patrik  ANDREJI  IV.D – 2880 kg

III. miesto: Martin  KOLLÁR  III.C - 1344 kg       

 I. miesto: Karin TOMÁŠOVÁ  IX.C – 680 kg

II. miesto: Alex  LAZOR  IX.A – 400 kg

III. miesto: Sabina  IĽKOVÁ  IX.C - 363 kg 

 

ĎAKUJEME

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.