DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019

V našej škole sme  opäť po roku privítali našich budúcich prváčikov a ich rodičov, ktorí prišli naozaj v hojnom počte. Stalo sa tak počas tradičného Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil v sobotu, 30. marca. Učitelia spolu s vychovávateľmi pripravili pre predškolákov zaujímavé aktivity, rodičia si prezreli priestory a získali informácie o výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Vydarený Deň otvorených dverí bol ukončený v školskej jedálni, chutným občerstvením.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.