Deň mlieka v V. odd. ŠKD

Odkiaľ je mlieko, čo všetko je z mlieka, prečo ho máme piť a či ho pijeme v dostatočnom množstve… o týchto otázkach sme debatovali aj v našom V. oddelení ŠKD. Keďže najväčšia produkcia mlieka je od kráv, bez dlhých rečí sme sa pustili do práce a z odpadového materiálu z mliečnych výrobkov sme si urobili kravičku, ktorú sme potom vylepšili technikou kašírovania. Pre prvákov to bola úplne nová technika, s ktorou sa dosiaľ ešte nestretli a teraz si ju mohli vyskúšať. Po vyschnutí si túto kravičku vymaľovali akrylovými farbami.

Ďalej sme pokračovali skupinovou prácou. Každá z troch skupiniek mala na svojom plagáte vyfarbiť kravu a nalepiť pripravené obrázky mliečnych výrobkov. Avšak škriatkovia cez noc tam zamiešali aj obrázky potravín, ktoré nie sú z mlieka. Deti to mali zistiť, oddeliť ich a slovne to odôvodniť.

A nakoniec prišla najviac očakávaná chvíľa, a to mliečne hody s cereáliami. Deťom mlieko s rôznymi cereáliami veľmi veľmi chutilo.

Počas celej aktivity nechýbalo deťom nadšenie, chuť do práce a  radosť.

           

Mgr. Adriana Biačková

vychovávateľka

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.