SVETOVÝ DEŇ RODINY

Už Ján Pavol II. povedal: „Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“ I v dnešnej dobe, viac ako inokedy, si musíme uvedomiť, že práve pevná rodina plná lásky je tým, čo nám dá energiu do každého dňa a dá mnohým veciam zmysel.


Tohtoročným mottom Dňa rodiny je „Stojíme pri sebe“. Toto motto vyjadruje, že členovia rodiny stoja pri sebe v dobrom i zlom a vzájomne si pomáhajú.

 

15. mája je SVETOVÝ DEŇ RODINY, a preto sa naši žiaci z 2. A triedy rozhodli pomôcť svojim rodičom, a tak im poďakovať za lásku a starostlivosť.

Tr. uč. Mgr. Zemanová a žiaci z 2. A so svojou rodinou

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.