Rozlúčka so Šlabikárom v 1.C

Celý rok nás počas slovenského jazyka sprevádzal a pripravoval úlohy papagáj Hugo. Nechýbal ani na online vyučovaní a prihováral sa deťom. Na rozlúčku so Šlabikárom, ktorá sa uskutočnila koncom júna v triede 1.C, si pripravil pre prvákov úlohy, aby ukázali, že už vedia pekne čítať, písať, rozdeľovať slová na slabiky, prepísať vety. Žiaci úlohy zvládli výborne, a tak sme mohli Šlabikár vymeniť za Čítanku. Prváčikovia sľúbili, že budú rovnako usilovne pracovať aj v 2. ročníku. Na záver ich čakala malá oslava so sladkou odmenou.

 Mgr. M. Koščáková

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.