Múzeum deťom

Dňa 24.06. sme so žiakmi zúčastnili podujatia Múzeum deťom v areáli trebišovského kaštieľa, kde to ožívalo tradíciami Andássyovského rodu. Žiaci sa dozvedeli viac o histórii Andássyovcov a o ich živote aj tradíciách, ktoré kedysi dodržiavali. Okrem toho sme videli aj ukážky tradičných remesiel, ktoré priblížili život našich predkov. Žiaci si  vyskúšali rôzne remeslá, napr. pletenie lana, prácu na žarnove (mletie kukurice), kováčstvo a iné. Skutočný zážitok nám  poskytla aj jazda na historickom traktore s vlečkou.

Mgr. D. Klubert, Mgr. L. Vargaeštoková

 

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.