Svetový deň bez áut

Ako každý rok 22.september patrí SVETOVÉMU DŇU BEZ ÁUT.

Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu.

Pokračovať v čítaní

Elektromobil v ŠKD

Dňa 22.9.2020 sa deti z ŠKD zo ZŠ Komenského v Trebišove zúčastnili akcie – ELEKTROMOBIL.

Pokračovať v čítaní

Európsky týždeň mobility 2020 ŠKD VI. odd.

„Kto skôr?“  a  „ Kto ďalej ?“ - súťažili sme a tešili sa z pohybu na čerstvom vzduchu.

Pokračovať v čítaní

Európsky týždeň mobility

Aj my sa zapájame do aktivít mesta, súhlasíme že pohyb a zdravý životný štýl je veľmi dôležitý.

Pokračovať v čítaní

Letná škola

V termíne od 17.08.-21.08.2020 sa v priestoroch našej školy konala letná škola.

Pokračovať v čítaní

Lúčenie v štvrtej A

 „V živote by mal človek jedného dňa zbadať veci akoby po prvýkrát a vnímať ich takto stále. Les, rieku, prázdniny, kvitnúce čerešne, dážď, hviezdnu oblohu, šteniatka ... všetko.

A akoby po prvýkrát pristupovať k tomu všetkému ...“    

Pokračovať v čítaní

Krásne prázdniny

Žiaci 2.B posielajú fotopozdravy z našej triedy pre spolužiakov a prajú všetkým krásne prázdniny.

Pokračovať v čítaní

POSLEDNÉ DNI V TRIEDE 2.A

Niečo málo z posledných dní v škole a pozdrav našim spolužiakom, ktorí sa vzdelávali dištančne, posielajú žiaci 2.A triedy s triednou učiteľkou Mgr. Dianou Zemanovou.

Pokračovať v čítaní

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.