Diamanty poznania 2.B

Aj v takejto mimoriadnej situácii, keď sa v škole prerušilo vyučovanie  žiaci 2.B pracujú veľmi zodpovedne.

Pokračovať v čítaní

Rovesnícke vzdelávanie (starší mladším ) Scénka: Smutný bicyklík

Dňa 20.2.2020 si členky kolégia Zelenej školy pripravili v rámci rovesníckeho vzdelávania scénku s názvom Smutný bicyklík.

Pokračovať v čítaní

Krúžok Ručičkovo

Na tomto záujmovom útvare si žiačky rozvíjajú svoju predstavivosť a fantáziu, ktorú môžeme vidieť aj v ich krásnych prácach.

Pokračovať v čítaní

Prvácke Valentínky v X.oddelení

Každý rok 14. február má sviatok svätý Valentín. Svätý Valentín je patrónom všetkých zaľúbených, ale aj milujúcich sa rodičov, priateľov, starých rodičov.

Pokračovať v čítaní

Môj Valentín

Dňa 14.02.2020 sme s našimi žiakmi absolvovali kreatívnu dvojhodinovku pod názvom: „Môj Valentín.“

Pokračovať v čítaní

NA HODINE ANGLIČTINY TAK TROCHU NETRADIČNE

Poznáte to. Hovorí sa, že život je zmena. Skupina piatakov 5AB pani učiteľky Mokrišovej takú zmenu zažila v stredu 29.1.2020.

Pokračovať v čítaní

Interaktívne bábkové divadlo

V utorok 21.1.2020 odohrali naše milé praktikantky z DSA v 9. Odd. ŠKD interaktívne bábkové divadlo s ponaučením.

Pokračovať v čítaní

Robotika

 Robotika rozvíja hravou formou kreatívne myslenie žiakov pri riešení problémov.

Pokračovať v čítaní

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.