Juniorfestival Ekotopfilm Košice

Dňa 17.10.2019 sme sa my, žiaci VI.C a VI.D triedy, spolu s pani učiteľkami Mariannou Bodnárovou a Danielou Bérešovou zúčastnili Juniorfestivalu Ekotopfilmu v Košiciach.

Pokračovať v čítaní

Jabĺčkový APPLE DAY

7.– 8. novembra 2019 si žiaci tretích a štvrtých ročníkov doniesli do školy chutné jabĺčka rôznych farieb a veľkostí.

Pokračovať v čítaní

Jabĺčkový týždeň s tretiakmi a štvrtákmi...

V posledných dňoch októbra sme si urobili zážitkové, tvorivé a zábavné vyučovanie s jabĺčkami.

Pokračovať v čítaní

Šarkaniáda

Púšťanie šarkanov neodmysliteľne patrí k jeseni. Dňa 18.10.2019 si žiaci tretích ročníkov spríjemnili piatkové dopoludnie akciou Šarkaniáda.

Pokračovať v čítaní

Divadlo "Zlaté kuriatko" v ŠKD

Dňa 5.11.2019 navštívilo deti zo školského klubu Divadlo "Zlaté kuriatko".

Pokračovať v čítaní

Múdro sporiť rozumne míňať

Dňa 24.11.2019 sa žiaci V.D v rámci hodín Techniky zúčastnili interaktívnej výstavy venovanej financiám a finančnej gramotnosti.

Pokračovať v čítaní

Turistická vychádzka - Morské oko

V nedeľu, dňa 20.10.2019, sme sa zúčastnili turistickej vychádzky na Morské oko, pri obci Remetské Hámre.

Pokračovať v čítaní

Pasovačka prvákov do cechu školákov

V stredu 23. 10. 2019 sa náš školský klub detí premenil na Kráľovstvo ŠKD, v ktorom nechýbala kráľovná školstva s ministrom školstva, princeznami, klaunami a čertom.

Pokračovať v čítaní

Šarkaniáda

Tento rok II. oddelenie privítalo jeseň šarkaniádou. Každé dieťa malo svojho originálneho šarkana, ktorého spoločne vypustili na oblohu.  

Pokračovať v čítaní

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.