Zimný štadión za najkrajšiu tekvičku

Do súťaže o najkrajšie vyzdobenú tekvicu sa zapojila aj ZŠ Komenského v Trebišove. Vďaka tejto súťaži ŠKD získalo možnosť  ísť  na zimný štadión, pod vedením p. vych. Bc. Bodyovej, deti z II. oddelenia. ZŠ Komenského využila ponuku mesta  a za odmenu deti mohli využiť zimný štadión. Za túto príležitosť sme vďační a ďakujeme. Deti si touto skúsenosťou rozvíjali ich koordinačné schopnosti na ľade a zároveň prehlbovali pozitívny  vzťah k pohybu. Radosť z tejto akcie môžete vidieť na fotkách.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.