Mikulášska diskotéka

Piatok, 4.12.2020 sa niesol úplne v Mikulášskom duchu, či už to bolo v altánku, v triede, alebo v jedálni.

Pokračovať v čítaní

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“

Milí rodičia, milí žiaci,

ďakujeme že ste sa zapojili do zbierky: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“

Pokračovať v čítaní

1. december - oslobodenie mesta

1. december, oslobodenie mesta, sme si uctili zapálením sviečok padlým vojakom a pripomenuli význam mieru🙏a nezmysel vojny.

Pokračovať v čítaní

Šarkaniáda ŠKD

Dňa 12.11.2020 sa v našom školskom klube detí uskutočnila šarkaniáda. Šarkany mali rôzne tvary a hýrili farbami.

Pokračovať v čítaní

Koľko lásky sa zmestí do krabice...

Tohto roku nemôžeme vystupovať a robiť radosť v adventnom období na Onkologickom odd.ani v domovoch seniorov, ako minulé roky.

Pokračovať v čítaní

Projekt štvrtáci a prváci

Tentokrát to bola výzva štvrtákom od pani Mgr. Kohanovej, aby postavili domy, resp. vybudovali sídlisko, kde naši prváci dokreslia svoju rodinu.

Pokračovať v čítaní

Virtuálna výstava – ÚSMEV STARKÉHO A STARKEJ

Milí starí rodičia,

srdečne Vás pozývame na virtuálnu prehliadku výstavy s názvom  - ÚSMEV STARKÉHO A STARKEJ, ktorú pre Vás pripravili vaše vnučky a vnuci - žiaci 1. stupňa našej školy.

Pokračovať v čítaní

Súťaživé ŠKD

V stredu 4.11.2020 v zamračenom, ale veľmi príjemnom počasí, sme uskutočnili športové zábavné aktivity na našom krásnom školskom dvore formou súťaže. 

Pokračovať v čítaní

Jesenné obrazy 3.B

 

Školský dvor prináša množstvo jesenného materiálu, ktorý žiaci 3. B využili na hodine pracovného vyučovania.

Pokračovať v čítaní

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.