POSLEDNÉ DNI V TRIEDE 2.A

Niečo málo z posledných dní v škole a pozdrav našim spolužiakom, ktorí sa vzdelávali dištančne, posielajú žiaci 2.A triedy s triednou učiteľkou Mgr. Dianou Zemanovou.

Pokračovať v čítaní

Fyzika a chémia počas dištančného vzdelávania...

Hoci sú predmety fyzika a chémia náročné, vždy sa nájde spôsob, ako ich odučiť a vysvetliť zaujímavo, motivačne a tvorivo.

Pokračovať v čítaní

Mandala

V menšom počte detí sa nám dobre tvorilo a doplnili sme našu školskú galériu pri jedálni touto krásnou MANDALOU, ktorá zastrie všetky pochmúrne myšlienky Corona krízy.

Pokračovať v čítaní

Krúžok Ručičkovo

„Moje“ šikovné dievčatá z krúžku na začiatku druhého polroka vyrobili krásne výšivky, ktoré si môžete pozrieť na fotkách.

Pokračovať v čítaní

Ako nám chutilo čítanie s porozumením?

Žiaci 4. A dostali víkendové domáce zadanie: nachystať nepečenú maškrtu podľa video receptu

Pokračovať v čítaní

Medzinárodný deň rodiny

Rodina je základnou bunkou spoločnosti. Jej funkcia je veľmi dôležitá,

Pokračovať v čítaní

SVETOVÝ DEŇ RODINY

Už Ján Pavol II. povedal: „Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“ 

Pokračovať v čítaní

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.