Vyššie

Zmluvy školská jedáleň

Kúpno-predajná rámcová zmluva 8/2020
Rámcová dohoda 7/2020
Rámcová dohoda 6/2020
Rámcová dohoda 5/2020
Rámcová dohoda 4/2020
Rámcová dohoda 3/2020
Rámcová dohoda 2/2020
Rámcová dohoda 1/2020
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Rámcová zmluva na školský mliečny program č. 50825/2019
 
 
Powered by Phoca Download

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.