Vyššie

Zmluvy školská jedáleň

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Rámcová zmluva na školský mliečny program č. 50825/2019
Rámcová dohoda na dodanie potravín Brutus s.r.o., Trebišov
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Kúpna zmluva - rámcová V/9/2018
Rámcová kupná zmluva V/6/2018
Rámcová kupná zmluva V/2/2018
Kúpno - predajná rámcová zmluva V/3/2018
 
 
Powered by Phoca Download

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.