Vyššie

Zverejňovanie zmlúv

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT IV/24/2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.NZ II/13/2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.NZ II/12/2019
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Dohoda o poskytnutí príspevku
Zmluva o poskytovaní služieb č. 24/2019/KUP
Zmluva o poskytovaní služieb č. 23/2019/KUP
Skupinové úrazové poistnie pre školy
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NZ II/15/2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NZ II/14/2019
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NZ II/8/2019-1
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NZ II/7/2019-3
Dohoda č. 19/45/054/294
Kúpna zmluva č. 001/PK/2019
 
 
Powered by Phoca Download

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.