Žiacky parlament

Predsedníctvo žiackeho parlamentu v školskom roku 2019/2020

Predseda: Natália Bérešová 8.B

Podpredseda: Štefánia Júlia Katonaová 8.A

Kultúrny referent: Amália Kundrátová 7.C

Športový referent: Lea Kováčová 8.D

Propagačné činnosti žiackeho parlamentu a spolupráca so školským časopisom: Sára Hegedȕšová 8.B

 Voľba predsedníctva sa uskutočnila dňa 9.10.2019.

 

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.