Darovací účet

V prípade možnosti darovania finančných prostriedkov škole
použite toto číslo účtu našej školy.

3305641005/5600

Finančné prostriedky budú použité pre danú triedu.
Ďalšie informácie získate od riaditeľa školy.

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.