• Vážení rodičia v dňoch od 22.-26.2.2021 sú „JARNÉ PRÁZDNINY“. V tomto týždni nebude prebiehať dištančné vyučovanie na I. a II. stupni. Zároveň nebude v prevádzke ŠKD, ŠJ pre žiakov rodičov kritickej infraštruktúry. O ďalších zmenách Vás budeme informovať.

  Mgr. Radoslav Ujhelyi

 • Vážení rodičia,

  na základe zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie, po konzultácii s RÚVZ v Trebišove, budú od pondelka 1. 3. 2021 naďalej otvorené školské kluby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

  Ostatní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní. O ďalších zmenách Vás budeme informovať. 

  S pozdravom 

  Mgr. Radoslav Ujhelyi 

    riaditeľ školy

Vážení rodičia v dňoch od 22.-26.2.2021 sú „JARNÉ PRÁZDNINY“. V tomto týždni nebude prebiehať dištančné vyučovanie na I. a II. stupni. Zároveň nebude v prevádzke ŠKD, ŠJ pre žiakov rodičov kritickej infraštruktúry. O ďalších zmenách Vás budeme informovať.

Mgr. Radoslav Ujhelyi

Vážení rodičia,

na základe zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie, po konzultácii s RÚVZ v Trebišove, budú od pondelka 1. 3. 2021 naďalej otvorené školské kluby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

Ostatní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní. O ďalších zmenách Vás budeme informovať. 

S pozdravom 

Mgr. Radoslav Ujhelyi 

  riaditeľ školy

Vitajte na stránkach základnej školy Komenského v Trebišove

Od začiatku 80-tych rokov 20. storočia prežíval Trebišov priam populačnú explóziu. Rovno uprostred mesta vzniká nové sídlisko, ktoré rýchlo zapĺňa mladými rodinami. Namiesto trojposchodových bytoviek sa budujú sedemposchodové a existujúce školy začínajú praskať vo švíkoch. Padlo rozhodnutie: je potrebné postaviť novú školu.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.