• Vážení rodičia, od zajtra 19.10.2020 bude platiť nový vnútorný režim školy, ktorý sa bude dotýkať aj zmeny vyučovania niektorých predmetov. Z tohto dôvodu, Vás žiadam o oboznámenie sa s ním. Zároveň zajtra budú s týmto režimom oboznámení všetci žiaci školy. 

  Mgr. Radoslav Ujhelyi

  riaditeľ školy

 • Vážení rodičia, riaditeľstvo školy Vám týmto oznamuje, že vyučovanie bude pokračovať od pondelka 19.10.2020 riadnym rozvrhom hodín. Zároveň bude v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň.

  Pri nástupe do školy je žiak povinný odovzdať vyhlásenie zákonného zástupcu.  

  Mgr. Radoslav Ujhelyi

  riaditeľ školy

Vážení rodičia, od zajtra 19.10.2020 bude platiť nový vnútorný režim školy, ktorý sa bude dotýkať aj zmeny vyučovania niektorých predmetov. Z tohto dôvodu, Vás žiadam o oboznámenie sa s ním. Zároveň zajtra budú s týmto režimom oboznámení všetci žiaci školy. 

Mgr. Radoslav Ujhelyi

riaditeľ školy

Vážení rodičia, riaditeľstvo školy Vám týmto oznamuje, že vyučovanie bude pokračovať od pondelka 19.10.2020 riadnym rozvrhom hodín. Zároveň bude v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň.

Pri nástupe do školy je žiak povinný odovzdať vyhlásenie zákonného zástupcu.  

Mgr. Radoslav Ujhelyi

riaditeľ školy

Vitajte na stránkach základnej školy Komenského v Trebišove

Od začiatku 80-tych rokov 20. storočia prežíval Trebišov priam populačnú explóziu. Rovno uprostred mesta vzniká nové sídlisko, ktoré rýchlo zapĺňa mladými rodinami. Namiesto trojposchodových bytoviek sa budujú sedemposchodové a existujúce školy začínajú praskať vo švíkoch. Padlo rozhodnutie: je potrebné postaviť novú školu.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.