• Vážení rodičia, opäť Vám oznamujem, že dištančné vzdelávanie všetkých žiakov pokračuje aj v týždni od 25.1.- 29.1.2021. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz, resp. podľa pokynov svojich tr. učiteľov.

    V uvedenom týždni sa budú konať pedagogické rady na ktorých zhodnotíme vzdelávacie výsledky žiakov. V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (piatok 29.1.2021) triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Nakoľko tento výpis nebude možné vydať žiakom osobne, bude zverejnený na IŽK.

    Podľa informácii MŠ SR sa situácia  bude opätovne prehodnocovať. O zmenách Vás budeme opätovne informovať.

    V týždni od 25.1.- 29.1.2021 pokračuje činnosť školských klubov deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. V prípade záujmu kontaktujte tr. učiteľov.

    Mgr. Radoslav Ujhelyi

Vážení rodičia, opäť Vám oznamujem, že dištančné vzdelávanie všetkých žiakov pokračuje aj v týždni od 25.1.- 29.1.2021. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz, resp. podľa pokynov svojich tr. učiteľov.

V uvedenom týždni sa budú konať pedagogické rady na ktorých zhodnotíme vzdelávacie výsledky žiakov. V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (piatok 29.1.2021) triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Nakoľko tento výpis nebude možné vydať žiakom osobne, bude zverejnený na IŽK.

Podľa informácii MŠ SR sa situácia  bude opätovne prehodnocovať. O zmenách Vás budeme opätovne informovať.

V týždni od 25.1.- 29.1.2021 pokračuje činnosť školských klubov deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. V prípade záujmu kontaktujte tr. učiteľov.

Mgr. Radoslav Ujhelyi

Vitajte na stránkach základnej školy Komenského v Trebišove

Od začiatku 80-tych rokov 20. storočia prežíval Trebišov priam populačnú explóziu. Rovno uprostred mesta vzniká nové sídlisko, ktoré rýchlo zapĺňa mladými rodinami. Namiesto trojposchodových bytoviek sa budujú sedemposchodové a existujúce školy začínajú praskať vo švíkoch. Padlo rozhodnutie: je potrebné postaviť novú školu.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.