Skip to main content
  • Vážení rodičia, na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č.183/2023 si Vás dovoľujeme upozorniť, že od 1.1.2024 sa mení mesačný poplatok na činnosť školského klubu detí na 18€.

    Mgr. Radoslav Ujhelyi

    riaditeľ školy

Vitajte na stránkach základnej školy Komenského v Trebišove

Od začiatku 80-tych rokov 20. storočia prežíval Trebišov priam populačnú explóziu. Rovno uprostred mesta vzniká nové sídlisko, ktoré rýchlo zapĺňa mladými rodinami. Namiesto trojposchodových bytoviek sa budujú sedemposchodové a existujúce školy začínajú praskať vo švíkoch. Padlo rozhodnutie: je potrebné postaviť novú školu.