Ilustrátorsky workshop Cirkus z ruky - 1.B

Žiaci 1.B triedy prijali pozvanie a 18.6.2019 navštívili Festival kníh pod holým nebom. Na verejnom priestranstve pred knižnicou bola od 9.00 h pripravená široká paleta exteriérových festivalových aktivít -  tvorivá dielňa, čítanie si pod holým nebom v leňoškách, maľovanie na tvár, burza detských kníh (prines, daruj, zober), pokus o vytvorenie najdlhšej záložky a rôzne súťaže.

 Festival obohatil ilustrátor Peter Čisárik a študentka VŠMU Radka Baňacká. V ich výtvarnej dielni, ktorá bola spojená s ilustrátorským workshopom pod názvom Cirkus z ruky, si deti 1.B triedy mohli samy vyskúšať na svoje ruky pomocou farieb na telo nakresliť zvieratká a cirkusových klaunov. Pomáhali im pri tom aj skúsení výtvarníci. Výtvory boli zaujímavé a aktivita sa deťom veľmi páčila.

žiaci 1.B a tr.uč. Mgr. K. Jeňová

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.