Rozlúčka so štvrtákmi v ŠKD

V stredu 26. 6. 2019 sme mali spolu so štvrákmi – absolventmi ŠKD slávnostnú rozlúčku s názvom Inaugurácia štvrtákov do cechu mazákov.

V prvej časti sa štvrtáci prezentovali bohatým kultúrnym programom, v ktorom okrem hudobných, speváckych, tanečných, gymnastických a kúzelnických čísel vystúpil aj naozajstný psík Jessika, ktorého vycvičila štvrtáčka Zuzka Bodrogová.

V druhej časti si štvrtáci a ostatní diváci mohli pozrieť prezentáciu fotiek zo štyroch rokov činnosti v ŠKD a potom nasledovalo slávnostné odovzdávanie zelených stužiek  a Pamätných listov.

V úplnom závere obe oddelenia zaspievali svoju rozlúčkovu pieseň.

Želáme našim štvrtákom veľa šťastia a úspechov.

Vychovávateľky A. Biačková a M. Marečková

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.