Deň Európskych jazykov

Pri príležitosti dňa Európskych jazykov sme sa boli zabaviť v areáli Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.Prekladali sa tam anglické pesničky, mnohý ich potom aj zaspievali. Skúsili sme si poskladať obrovskú puzzle EU. Bola to výzva ale aj zábava, veď posúďte sami.                            

Trieda 7.A

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.