Svetový kozmický týždeň

Pri príležitosti Svetového kozmického týždňa sa deti z ŠKD zúčastnili podujatia v Trebišove, v múzeu. 
Bola to výstava nainštalovaná v koniarni, spojená s prezentáciou PROGRAMU APOLLO. Jedná sa o 50.výročie pristátia človeka na Mesiaci. Ďakujeme za nové informácie. 

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.