Múdro sporiť rozumne míňať

Dňa 24.11.2019 sa žiaci V.D v rámci hodín Techniky zúčastnili interaktívnej výstavy venovanej financiám a finančnej gramotnosti. Žiaci sa hravou formou dozvedeli ako a prečo vznikli peniaze, aký je rozdiel medzi výmenným a peňažným obchodom, na základe čoho sa určuje hodnota tovaru, ako vznikli banky, bankovky, čo je to úver, alebo hypotéka a v kvíze na záver si prostredníctvom bankomatu zopakovali, čo sa naučili. Za pomoci interaktívnych hier, modelov, špeciálneho bankomatu a multimediálneho obsahu si žiaci priblížili svet peňazí.

V časti múzea –„ jazdiareň“ si žiaci prezreli expozíciu poľovníctva a ochrany zveri. Pútajúcou interaktívnou formou spoznávali biotopy zveri z rôznych kútov sveta a zároveň si priblížili význam ochrany a starostlivosti o zver a životné prostredie.

 V expozícii poľnohospodárskych strojov a mechanizmov žiaci objavovali európske i svetové unikáty parných oračiek, ktoré dokumentujú zavedenie novej, modernejšej a výkonnejšej techniky pre hlbokú orbu na prelome 19. a 20. storočia.

Ing. Goreová

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.