IV.oddelenie v Kinderkove

Deti zo IV.oddelenia si pondelkové popoludnie spestrili pobytom v Kinderkove. Tento pobyt si zaslúžili ako odmenu za slušné správanie v ŠKD. Kinderkovo si užili naplno do sýtosti sa tam vyšantili. Veľké ďakujem praje IV.oddelenie nášmu pánovi riaditeľovi, pani zástupkyni a celému Kinderkovu.

Kolektív IV.oddelenia 

(vychovávateľka Monika Marečková)

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.