Milión detí sa modlí ruženec.

Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojilo k takmer 80 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe sv. ruženca za pokoj a jednotu vo svete. Cieľom iniciatívy, ktorá je organizovaná pápežskou nadáciou Aid to the Church in Need, bolo povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. A tak sa 18. októbra aj deti našej školy z V.A a V.B pripojili k deťom a mladým zo základných a stredných škôl nášho mesta, aby sa v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky zjednotili v modlitbe sv. ruženca. Mladé spoločenstvo privítal o. dekan Dušan Seman a modlitbu sv. ruženca viedol o. Milan Kmec, ktorý všetkých prítomných svojím slovom a krátkym motivačným videom - svedectvom povzbudil k modlitbe sv. ruženca srdcom. Modlitbu svojím spevom sprevádzal detský spevácky zbor Cherubín.

s. Pavla

 

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.