KORČULIARSKY PROGRAM

Mesto Trebišov v spolupráci s Mestským športovým klubom mládeže Trebišov (MŠKM Trebišov), Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) a základnými školami organizuje v aktuálnom školskom roku 2018/2019 pilotný školský korčuliarsky program. Do programu boli zapojení žiaci druhého ročníka, ktorí mali možnosť nadobudnúť základnú korčuliarsku zručnosť. Naša škola bola prvou školou, ktorá sa zúčastnila tohto programu. Kurz sa pre nás začal 15.10.2018 a skončil 16.11.2018, kde každá trieda mala časovú dotáciu jeden týždeň, každý deň jednu hodinu na ľade. Žiakov viedli tréneri MŠKM Trebišov. Deti koniec kurzu zavŕšili korčuliarskou olympiádou, kde ukázali čo sa za týždeň na ľade naučili. Za svoju snahu boli odmenení diplomom a sladkou medailou.

 Mgr. Martin Jeňo

 

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.