Štátna filharmόnia Košice

Dňa 24.1.2019 sa žiaci VIII.B, IX.B a IX.A zúčastnili Koncertu pre školy s Ľubicou Čekovskou. Koncert dirigoval Chuhei Iwasaki –dirigent z Japonska . Na akordeόn hral významný slovenský akordeonista Boris Lenko. Koncert obsahoval Akutagawa: Musica per orchestra sinfonica a Rozprávky pre akordeόn.

Celý koncert bol sprevádzaný vtipným slovom Ľubice Čekovskej  a žiaci si vyskúšali úlohy dirigentov a spolu s Iwasakim riadili  celý orchester.

Bol to pekný umelecký zážitok.

Mgr.Dragošek, Mgr.Košina

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.