Skip to main content

Školský klub detí

Vitajte na stránke Školského klubu detí pri Základnej škole Komenského 1962/8.

Hlavným poslaním ŠKD je výchovno-vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania. Organizácia činností prebieha podľa výchovného programu.

Výchovný program ŠKD

Snažíme sa:

 • poskytnúť deťom priestor na oddych a relaxáciu,
 • vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie,
 • pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú,
 • podporovať tvorivosť detí.

Prevádzka v ŠKD:    

 • 11:25 – 16:15  popoludňajšia činnosť
 • 16:15 – 17:00 služba

V ŠKD máme 9 oddelení. Deťom sa venuje 9 kvalifikovaných vychovávateliek a 1 kvalifikovaný vychovávateľ.

Vedúcim vychovávateľom ŠKD je Bc. Daniel Čižmár

 1. Oddelenie – Liliana Halgašová - II.A, II.C, III.D - 0911 570 201
 2. Oddelenie – Monika Marečková - I.A, III.A - 0911 570 402
 3. Oddelenie - Valéria Gregová - II.B, III.A - 0911 570 403
 4. Oddelenie – Zdenka Čerňáková - I.B, I.D - 0911 57 804
 5. Oddelenie – Marianna Dudašová DiS. - I.C, I.D - 0911 570 706
 6. Oddelenie - Dana Bejdová - II.A, III.B - 0911 570 310
 7. Oddelenie - Katarína Chálková - III.A, IV.A,  IV.B - 0911 570 807
 8. Oddelenie – Bc. Daniel Čižmár - II.D, III.D - 0911 570 808
 9. Oddelenie – Erika Peter -  III.C, IV.C - 0911 570 809
 10. Oddelenie - Jana Hančikovská - IV.B, IV.C, IV.D - 0911 570 105

 

Školský poriadok ŠKD

 

 

Rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na  čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom klube detí