Skip to main content

Zamestnanci školy

BEREŠOVÁ

 
Titul Meno a priezvisko Funkcia Tried. učiteľ Koordinátor
Mgr. Radoslav Ujhelyi riaditeľ GEO+TSV   riaditeľ školy 
Mgr. Danka Štefanková ZRŠ MAT+BIO   zástupkyňa 5.-9. 
Mgr. Adriana Kohanová ZRŠ roč.1.-4.    zástupkyňa 1.-4.
Mgr. Renát Mareček   učiteľ roč. 1.-4. I.A vedúci MZ 1. ročníka   
Mgr.  Beáta Minariková učiteľka roč. 1.-4. I.B  
Mgr. Ingrid Kissová učiteľka roč. 1.-4. I.C  
Mgr. Lýdia Semanová učiteľka roč. 1.-4. I.D  
Mgr. Iveta Dorotovičová učiteľka roč.1.-4. II.A  
Mgr. Katarína Jeňová učiteľka roč.1.-4. II.B  
Mgr. Gabriela Vargová  učiteľka roč.1.-4. II.C vedúci MZ 2. ročníka 
Mgr. Mária Mirdalová učiteľka roč.1.-4. II.D sklad učebníc  
Mgr. Radoslava Gatyášová učiteľka roč.1.-4. III.A
vedúci MZ 1. ročníka   
Mgr. Martin Jeňo učiteľ roč.1.-4. III.B  
Mgr. Anna Bumberová učiteľka roč.1.-4. III.C  
Mgr. Ivo Grajcar učiteľ roč.1.-4. III.D  
Mgr. Irena Koščová  učiteľkaroč.1.-4. IV.A ved. vzd. oblasti ANJ, koord. zdravotník   
Mgr. Milena Zajoncová učiteľka roč.1.-4. IV.B  
Mgr. Michaela Koščáková učiteľka roč.1.-4. IV.C vedúca MZ 4. ročníka  
Mgr. Jana Velebová učiteľka roč.1.-4. IV.D  
Mgr. Marcela Košina učiteľka VYV+DEJ. V.A ved. vzd. oblasti  
Mgr. ZuzanaRužbarská učiteľka MAT+BIO V.B
Mgr. Františka Jusková učiteľka BIO+CHEM. V.C koord. zelená škola  
Mgr. Natália Romanová učiteľka NEJ +DEJ. V.D
Mgr. Silvia Horváthová učiteľka HUV VI.A  
Mgr. Dominika Očkaiová učiteľka TECH VI.B koord. testovania 
Mgr. Lukáš Ferenčík učiteľ FYZ V.IC  
Mgr. Lucia Vasiľová učiteľka SJL+FIL  VII.A  
RNDr.  Zlatica Ujhelyiová  učiteľka MAT+BIO VII.B ved. vzd. oblasti  
Mgr. Silvia Pohárová  učiteľka SJL+ETV  VII.C  
Mgr.  Kristína Vincejová  učiteľka CHEM+BIO  VII.D koord. VkMaR 
Mgr.  Rastislav Kulín  učiteľ MAT+TSV  VIII.A  
Ing. Tomáš Želinský   učiteľ TSV  VIII.B   
Mgr. Klára Baloghová učiteľka FYZ+CHE   VIII.C ved. vzd. oblasti 
Ing. Natália Goreová  učiteľka ANJ+TECH  VIII.D  
Mgr. Jana Geci  učiteľka MAT+INF  IX.A správca siete 
Mgr. Radovan Petrik  učiteľ SJL+BIO   IX.B ved. vzd. oblasti, sklad učebníc 
Mgr. Marcela Danková  učiteľka SJL+OBN  IX.C  
Mgr. Dávid Fitere   učiteľ TSV+GEO  IX.D  
Mgr. Pavol Zajonc  učiteľ TSV+RUJ     
Mgr. Martina Schudichová  učiteľka ANJ+OBN     
Ing. Marianna Bodnárová  učiteľka GEO      
PhDr. Daniela Berešová   učiteľka SJL+ANJ     
Mgr. Lucia Vargaeštoková špeciálny pedagóg    
Mgr. Michaela Berecká školský psychológ    
Mgr. Lenka  Paľová špeciálny pedagóg    
Mgr. Monika Ostrožovičová učiteľka NBV + ETV   ved. vzd. oblasti, koord. drog. záv.
Mgr. Iveta Dutková ses. Pavla
katechétka NBV+NJ    
Mgr. Eva Hoľanová učiteľka SJL   vých. poradca
Mgr. Michaela Topoľanová učiteľka ANJ    
Mgr. Ing. Adriana Mokrišová  učiteľka ANJ+ENV    ved. vzd. oblasti 
Ing. Simona Sinčáková učiteľka ANJ    ved. vzd. oblasti 
 Mgr. Adriana Biačková vychovávateľka  
  Liliana Halgašová vychovávateľka   I. oddelenie
  Monika Marečková vychovávateľka   II. oddelenie
  Valéria Gregová  vychovávateľka   III. oddelenie
  Zdenka Čerňáková vychovávateľka   IV. oddelenie
 DiS. Marianna Dudášová vychovávateľka   V. oddelenie
  Dana Bejdová vychovávateľka   VI. oddelenie
  Katarína Chalková vychovávateľka   VII. oddelenie
Bc. Daniel Čižmár vychovávateľ   VIII. oddelenie, ved. ŠKD
  Erika Peter vychovávateľka   IX. oddelenie
  Jana Hančikovská vychovávateľka   X. oddelenie
  Miriam Tkáčiková asistentka učiteľa    
  Mariana Kotucová asistentka učiteľa    
 Ing. Maroš Molnár asistent učiteľa    
 DiS. Sylvia Lisyová asistentka učiteľa    
Mgr. Nikola Hančikovská asistentka učiteľa    
 Mgr.  Mária Nováková asistentka učiteľa     
 Mgr. Laura Belková  asistentka učiteľa     
Bc. Nikola Čižmárová asistentka učiteľa    
Bc. Ingrid Kešeľová asistentka učiteľa    

 

Nepedagogickí zamestnanci

Ekonomické oddelenie:   

 • Ing. Zlatica PETROVÁ
 • Ingrid ZÁHORSKÁ

Knižnica: 

 • Jozefína PRISTÁŠOVÁ

Upratovačky: 

 • Alžbeta KOSŤUNOVÁ
 • Eva HARMADIOVÁ
 • Iveta RUŽANIČOVÁ
 • Jana HABAĽOVÁ
 • Jana MOROZOVÁ
 • Jozefína CIFRANIČOVÁ
 • Mária LEKKIOVÁ
 • Mária MOŇAKOVÁ
 • Jana KISEĽOVÁ

Školská kuchyňa:

 • Alena ÚPORSKÁ
 • Eva HRIVŇÁKOVÁ
 • Jana KMEŤOVÁ
 • Marieta RUDĽAIOVÁ
 • Miroslava DOMARACKÁ
 • Viera HVOZDÍKOVÁ
 • Erika BARANIOVÁ
 • Dana JEREMIAŠOVÁ

Údržbári:

 • Andrej HANČIKOVSKÝ
 • Marián MALÝ