Skip to main content

Údaje o škole

 
 Počet žiakov v školskom roku 2022/2023:  Počet tried: 35
  • I. stupeň: žiakov: 325
  • II. stupeň: žiakov: 458
  • I. stupeň: 16 tried
  • II. stupeň: 19 tried
  • Počet pedagogických zamestnancov: 70
  • Počet učiteľov: 31 + 19 = 50
  • Počet asistentov uč.: 7
  • Špeciálny pedagóg: 1
  • Školský psychológ: 1
  • Počet vychovávateľov ŠKD: 9

 

 

Školský vzdelávací program - „Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie“