Skip to main content

Školská jedáleň

ZŠ, Komenského 1962/8, Trebišov

Pokyny pre stravníkov

Tento oznam je informatívny a podľa potreby sa bude aktualizovať a meniť.

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

 • Prvý deň nástupu sa strava nepodáva.
 • Všetci stravníci, žiaci sa musia prihlásiť prostredníctvom prihlášky. Na základe vyplnenej prihlášky a uhradenej stravy bude stravník prihlásený na odber stravy.

PRIHLÁŠKA

 • Každý stravník dostane  prihlášku, alebo si stiahne TU na nový školský rok vyplní ju a odovzdá. Ak niekto nemá čip môže si ho zakúpiť u vedúcej ŠJ. Cena čipu je 3 €.

ODHLASOVANIE ZO STRAVYInternetom: https://www.strava.cz/ číslo jedálne: 9707  

 1. prihlasovacie údaje: priezvisko a meno  všetko spolu bez diakritiky, heslo: priezvisko a meno všetko spolu bez diakritiky (napr. Jozef Mrkvička - mrkvickajozef). Toto heslo si ihneď zmeňte a pri ďalšom spustení  ŠJ-online už budete používať svoje vlastné heslo. Odhlasovať sa dá do 7:30 hod na daný deň.
 2. Telefonicky: 056 672 5744
 • Strava sa odhlasuje deň vopred do 14:00 hod. alebo v daný deň do 7:30 hod.
 • Za neodobratú a včas nedohlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

PLATBA ZA STRAVU

BANKOVYM PREVODOM

IBAN: SK62 5600 0000 0033 0564 8004

 • Variabilný symbol – je potrebné vyplniť  (je to evidenčné číslo stravníka)
 • V mieste pre POZNÁMKU je dôležité napísať triedu a priezvisko stravníka nie rodiča!!!!
 • (sú prípady kedy sa rodič volá inak ako dieťa a potom je ťažké zistiť komu platba patrí)

POŠTOVOU POUKAŽKOU

 • Na internetovej stránke www.strava.cz si prihlásený stravník môže skontrolovať aj úhrady za stravu.
 • Ak stravník neuhradí platbu za stravne včas (do 15. dňa v mesiaci) a nepredloží doklad o zaplatení k prvému dňu v mesiaci, strava pre tohto stravníka bude zablokovaná a až po preukázaní dokladu o zaplatení vedúcej ŠJ mu bude znova umožnené stravovať sa v ŠJ.
 • V prípade problémov volajte na  t.č. 056 672 5744.

DOTÁCIA SA POSKYTNE:

     Musí byť prihlásený na stravovanie

 1. Žiak sa musí zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu
 2. Musí odobrať stravu ( v evidencii musí mať záznam o odbere stravy).

      Nosiť čip a kontrolovať či mu funguje.

 DOTÁCIA SA NEPOSKYTNE:

 1. Žiakovi, ktorý sa nezúčastni vyučovania.
 2. Neodobral stravu (zúčastnil sa vyučovania, ale neodobral stravu a nebol odhlásený).
 3. Neodobral stravu (nezúčastnil sa vyučovania, neodobral stravu a nebol odhlásený).

 

DOTÁCIA NA DIÉTNE STRAVOVANIE:

Akceptujú sa diagnózy, pri ktorých lekár špecialista potvrdí, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje diétne stravovanie. V školskej jedálni sa  pripravujú tieto druhy diét.

 1. BEZLAKTÓZOVÚ – pre žiakov s poruchou vstrebávania mliečneho cukru

 

VRÁTENIE PREPLATKOV ZA ŠKOLSKÝ ROK

Vyúčtovanie preplatkov bude realizované v mesiaci júl – august. Preplatok Vám bude poukázaný na účet uvedený v prihláške.

 

 

ODCHOD ZO ŠKOLY

 • Každý stravník , ktorý prechádza na inú školu je povinný osobne odhlásiť sa zo školskej jedálne, aby mu mohol byť vrátený preplatok.

SYSTÉM PREVÁDZKY

 • V našom zariadení je zavedení elektronický systém evidencie stravy cez identifikačné čipy.
 • Prostredníctvom webového rozhrania si žiak môže objednávať, odhlasovať a rodič môže sledovať aj jeho finančné konto, alebo objednané a odobraté obedy www.strava.cz. Povinnosťou stravníka je fyzický, odobrať obed použitím čipu potvrdiť prevzatie obedu, inak stravník stráca nárok na dotáciu.  Elektronický systém vyvára potrebnú dokumentáciu a podklady o vydaných obedoch. Preto je dôležité, aby deti nosili čipy a riadne ich používali
 • Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho  dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo.
 • Strava sa vydáva od 11:30 – 14:00.

 

Príspevky na stravovanie v ŠJ v súlade s VZN mesta:

Finančné pásmo 3 na nákup potravín na 1 jedlo/OBED s účinnosťou je od 1.9.2019:

 

Príspevok na  stravovanie

Príspevok na režijné náklady

Príspevok za stravovanie

Úhrada príspevku za stravovanie ZZ

l. stupeň

1-4. ročníky ZZ požiadal o dotáciu

1,70€

0,40€

2,10€

0,00€

 

I. stupeň

1-4. ročníky ZZ nepožiadal o dotáciu

1,70€

0,40€

2,10€

2,10€

II. stupeň

5-9. ročník ZZ požiadal o dotáciu

1,90€ 0,40€ 2,30€ 0,00€

II. stupeň

5-9. ročníky ZZ nepožiadal o dotáciu

1,90€

0,40€

2,30€

2,30€

KONTAKT

V prípade požiadaviek  respektíve informácii kontaktujte vedúcu  školskej jedálne.     

 • TELEFÓN:  056 672 5744 (od 8:00 – 14:00)
 • EMAIL:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.