Skip to main content

ZRPŠ

Triedni dôverníci budú zvolení na zasadnutí, ktoré sa uskutoční v októbri 2022.

 

Základná škola, Komenského 1962/8 Trebišov

TRIEDNI DÔVERNÍCI

primárne vzdelávanie

P. č.
Trieda Meno a priezvisko
1. I.A  
2. I.B  
3. I.C  
4. I.D  
5. II.A  
6. II.B  
7. II.C  
8. II.D  
9. III.A  
10. III.B  
11. III.C  
12. III.D  
13. IV.A  
14. IV.B  
15. IV.D  

 

Základná škola, Komenského 1962/8 Trebišov

TRIEDNI DÔVERNÍCI

nižšie stredné vzdelávanie

Predseda ZRPŠ: JUDr. Marek GIBA

P. č.
Trieda Meno a priezvisko
1. V.A  
2. V.B  
3. V.C  
4. V.D  
5. VI.A  
6. VI.B  
7. VI.C  
8. VI.D  
9. VII.A  
10. VII.B  
11. VII.C  
12. VII.D  
13. VIII.A  
14. VIII.B  
15. VIII.C  
16. IX.A  
17. IX.B  
18. IX.C  
20. Účtovníčka