Skip to main content

Výchovný poradca

Mgr. Eva Hoľanová

  • Konzultačné hodiny: štvrtok
    /Po dohode s rodičom alebo žiakom vo štvrtok 14:00-15:00, po dohode s rodičmi aj iný deň./
  • Číslo dverí: 33
  • Tel. číslo: 0905 851 991

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU