• Vážení rodičia,

    na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, č. 2021/11929:1-A1810, zo dňa 08.04.2021 oznamujeme, že od 12. apríla 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie na 1. stupni základných škôl (ročníky 1. – 4.) bez obmedzenia pre všetkých žiakov. V riadnej  prevádzke je ŠKD a ŠJ.  

    Žiaci  II. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

    S pozdravom

    Mgr. Radoslav Ujhelyi 

      riaditeľ školy

Vážení rodičia,

na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, č. 2021/11929:1-A1810, zo dňa 08.04.2021 oznamujeme, že od 12. apríla 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie na 1. stupni základných škôl (ročníky 1. – 4.) bez obmedzenia pre všetkých žiakov. V riadnej  prevádzke je ŠKD a ŠJ.  

Žiaci  II. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

S pozdravom

Mgr. Radoslav Ujhelyi 

  riaditeľ školy

Vitajte na stránkach základnej školy Komenského v Trebišove

Od začiatku 80-tych rokov 20. storočia prežíval Trebišov priam populačnú explóziu. Rovno uprostred mesta vzniká nové sídlisko, ktoré rýchlo zapĺňa mladými rodinami. Namiesto trojposchodových bytoviek sa budujú sedemposchodové a existujúce školy začínajú praskať vo švíkoch. Padlo rozhodnutie: je potrebné postaviť novú školu.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.