Vyššie

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o prijatie do základnej školy
Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu
Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania
Žiadosť o čiastočné oslobodenie od vyučovania
Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy
 
 
Powered by Phoca Download

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.