Kolotoč pohybových hier

V piatok 24. mája deti zo všetkých oddelení ŠKD urobili niečo pre svoje zdravie a zároveň sa dobre zabavili. Zahrali si postupne s deviatimi vychovávateľmi 9 rôznych pohybových hier. Každá hra mala svoj názov, ktorý si deti mali aj zapamätať. V závere akcie sme si zopakovali s deťmi všetky názvy hier, len na tom, ktorá hra bola najlepšia, sa deti nevedeli dohodnúť. Zhodli sme sa však na tom, že popoludnie sa všetkým páčilo a deti si popoludnie užili.

Za všetkých vychovávateľov
A. Biačková, K. Princíková

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.