Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

Kniha - priateľ človeka. Patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Šírenie kníh a knižnej kultúry plnia knižnice. A tie nás prvákov, nových mladých čitateľov, dňa 31.5.2019 pozvali na Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice. V mestskej knižnici Trebišov žiaci 1.A, 1.B, 1.C, 1.D triedy mali možnosť ukázať, ako sa za celý školský rok skamarátili s abecedou. Nielenže nás poučili, ale sme sa aj zabavili a získali sme nové preukazy, ktoré určite využijeme. Sľúbili, že sa ku knihám budú slušne správať, nebudú ich ničiť, trhať, prinesú ich načas a stále sa do knižnice s radosťou vrátia. Novopasovaní čitatelia si prezreli knižnicu a prelistovali zopár rozprávkových knižiek. Nezabúdajme, že najkrajší pri knihách je svet fantázie, ktorý patrí len im a môžu v ňom zažiť dobrodružstvá a príbehy tak, ako sa to páči im.
Veríme, že sľub dodržia a v knižnici budú tráviť viac času aj počas letných prázdnin.

Učiteľka: Mgr. Diana Zemanová

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.