KRÁĽOVSTVO ODPADU

- je názov interaktívnej chodúľovej EKOrozprávky, ktorú nám predviedli herci CREATIVE SHOWS. Rozprávka s pesničkami je zároveň poučným predstavením o odpade, ktorý stále viac a viac zaplavuje našu planétu. Do predstavenia boli zapojení aj žiaci, ktorých úlohou bolo za pomoci Recyklomana prefíkane zrecyklovať Barónku Kartónku, Víly Igelitky, Bosorku Plastaňu, Vodníka Ropníka, Emisanjela, či hladného Konzuma. Predstavenie v trvaní jednej hodiny má zábavnou a atraktívnou formou vzbudiť u detí záujem o témy ako odpad, triedenie, recyklácia a hlavne naučiť ich, ako odpad nevyrábať.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.