Póla radí deťom

Dňa 24. 9. 2019 bol v 1. C a 1.B triede preventistkou Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove realizovaný celoslovenský preventívny projekt „Póla radí deťom“.  Projekt je určený pre deti posledných ročníkov materských škôl a prvých ročníkov základných škôl a realizuje sa prostredníctvom pracovného zošita. Ústrednou postavou projektu je predškoláčka Póla, ktorá formou príbehov, spôsobom primeraným detskému veku informuje o rizikách, s ktorými sa deti môžu v bežnom živote stretnúť.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.