Športové popoludnie pre prvákov

Dňa 25.09.2019 sa vo veľkej telocvični ZŠ Komenského 8 uskutočnilo športové popoludnie. Vedenie školy spolu s učiteľmi pripravili pre prvákov a ich rodičov rôzne športové disciplíny, ktorých sa mohol každý zúčastniť a prejaviť svoje športové predpoklady, talent. Všetci si to spoločné užívali a po súťažení sa žiaci a rodičia mohli občerstviť pri ovocnom stole, ktoré pripravili žiakom a ich rodičom naše pani kuchárky.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.