SVETOVÝ DEŇ MLIEKA V ŠKOLÁCH

25. septembra sa žiaci 2.A triedy netradične – zapojili do medzinárodnej aktivity  Svetový deň mlieka v školách.  Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Do školy sme prišli vo farbe mlieka – bielych tričkách a na desiatu sme si priniesli mlieko a mliečne výrobky, na ktorých sme si pochutili. Žiaci sa dnes z videa a prezentácie dozvedeli, ako sa mlieko získava, spracováva, prečo je dôležité a čo sa z neho vyrába.  Na výtvarnej výchove sme pokračovali v téme a na nástenke nám pribudli krásne výtvarné práce. Na hodine čítania sme si prečítali rozprávku o Kravičke Vetvičke a po prečítaní vypracovali pracovný list zameraný na čítanie s porozumením. Na zdravie!!! 

Mgr. Diana Zemanová

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.