OVOCNÍČKOVIA V X.ODDELENÍ

Dňa 7.10.2019 si deti z X. oddelenia spestrili pondelkové popoludnie besedou o ovocí.  Pomocníci Ovocníčkovia im pomáhali počas celej akcie. V úvode sme si zarecitovali básničky, rozveselili sme sa aj pesničkami a vtipnými hádankami. Z papiera na nás žmurkali ovocníčkové očká, aby sme ich krásne vyfarbili. V hlavnej časti si každé dieťa ochutnalo ovocie so zaviazanými očami a pomocou chuťových pohárikov správne pomenovali ovocie. Počas celej našej besiedky si deti rozvíjali pamäť, estetické cítenie, fantáziu, pozornosť a sústredenosť. V závere sme si urobili ovocníčkovú fotku s úsmevom na tvári. S pozdravom prvácky ovocníčkovia z I. A a I. C triedy.

Vychovávateľka: Monika Marečková

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.