BABKA, DEDKO MÁM ŤA RÁD V X. ODDELENÍ

Mesiac október je mesiacom úcty k naším starým rodičom.  Deti z X. oddelenia si touto témou spestrili pondelkové popoludnie. V úvode sme sa porozprávali o tom ako trávia svoj voľný čas s babkou a dedkom, ako sa máme k ním správať. Na spestrenie besiedky sme sa naučili krásnu báseň o babke a dedkovi. Počas pracovnej činnosti si každé dieťa vyrobilo darček pre svojich starých rodičov. Zo svojich výtvorov sa deti veľmi tešili a tiež aj z toho ako prekvapia svojich starých rodičov. Na záver našej besiedky sme si spoločne zaspievali a zatancovali na pesničku BABKA A DEDKO.

Vychovávateľka: Monika Marečková

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.