Šarkaniáda

Tento rok II. oddelenie privítalo jeseň šarkaniádou. Každé dieťa malo svojho originálneho šarkana, ktorého spoločne vypustili na oblohu. Deti na kopci pobehovali hore- dolu, šantili a smiali sa. Originálne privítanie jesene vytvoril úsmev na ich tváričkách.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.