Pasovačka prvákov do cechu školákov

V stredu 23. 10. 2019 sa náš školský klub detí premenil na Kráľovstvo ŠKD, v ktorom nechýbala kráľovná školstva s ministrom školstva, princeznami, klaunami a čertom.

Naši prváci so svojimi vychovávateľkami za zvuku hradnej hudby prešli kráľovskou bránou, aby zložili slávnostný sľub prváka a boli pasovaní do cechu školákov. Pred tým sa však predviedli pekným kultúrnym programom, ktorý si spolu so svojimi vychovávateľkami pripravili. Keď prišiel na rad Sľub prváka, náš čert nezbedník sa snažil deti popleteným sľubom domotať. Dopadlo to však dobre, prváci to odhalili a nedali sa. Spolu s moderátorkou – vychovávateľkou Erikou Peter sľúbili len to, čo sa na dobrého člena ŠKD patrí.

V závere kráľovná školstva každé dieťa pasovala veľkou ceruzou a odmenila sladkou odmenou.

Vychovávateľky ŠKD A. Biačková, M. Marečková, Z. Čerňáková

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.