Turistická vychádzka - Morské oko

V nedeľu, dňa 20.10.2019, sme sa zúčastnili turistickej vychádzky na Morské oko, pri obci Remetské Hámre.  Bolo nádherné počasie a už sme sa nevedeli dočkať kedy vyrazíme. Po hodinke cesty mikrobusom sme konečne dorazili na miesto. Bolo tam veľmi veľa zaujímavých, ale aj zábavných vecí. Cestou náučným chodníkom sme sa dozvedeli veľa o prírode na Morskom oku, napr. o vtákoch, ktoré tam žijú, o ktorej hodine začínajú pískať. Dokonca sme sa dozvedeli, že náš spolužiak Ján im kradne píšťalky. (Ale to nie naozaj, iba pranostika hovorí, že Ján berie vtákom píšťaly.) Bolo tam veľmi krásne a bola tam veľmi čistá a priehľadná voda. Videli sme tam ryby a káčerov. Hádzali sme im jesť. Niektorí sa tam aj fotili, väčšinou len dievčatá. Posúvali sme sa ďalej, až sme dorazili ku starému kaštieľu, ktorý dala postaviť grófka, aby sa tu liečila jej chorá dcéra. Pri bufete sme trochu oddýchli, zjedli olovrant a vrátili sa späť k mikrobusu. Všetci sme prišli spokojní. Veríme, že budeme mať ešte ďalšie zážitky z inej túry.

Viktória Babjáková, 6.C

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.