Halloweenske učenie na hodinách AJ

Halloween je sviatok, ktorý sa oslavuje v anglicky hovoriacich krajinách. Na hodinách AJ sme sa dozvedeli o jeho pôvode a zvykoch. Vyučovanie sa nieslo v znamení strašidielok, svetlonosov, príbehov, pracovných listov na čítanie s porozumením a iných zaujímavých činností.

 Tretiaci a štvrtáci

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.