Červené stužky

1.december – Svetový deň boja proti AIDS. Ľudia na celom svete si pripomínajú nebezpečenstvo prenosu tohto nevyliečiteľného vírusového ochorenia a zoznamujú sa s možnosťami prevencie. V tento deň sa na vyjadrenie podpory a spolupatričnosti rozdávajú červené stužky, ktoré sú medzinárodným symbolom boja proti tejto smrteľnej chorobe.                                                                                                                                                             

Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do celosvetovej kampane Červené stužky. Pripnutím si stužky  sme vyjadrili ochotu bojovať nielen proti tejto zákernej chorobe, ale aj proti drogám, fajčeniu a iným látkovým a nelátkovým závislostiam.

Žiačky S. Kocáková (9.C), D. Mrázová (9.C), S. Nadáľová (9.C), H. Hegedűšová (9.A), L.Šrobárová (9.A) pripínali 4.decembra červené stužky všetkým deťom nižšieho sekundárneho vzdelávania, učiteľom a rodičom, ktorí v tento deň školu navštívili. Dievčatá bližšie oboznámili žiakov v triedach s touto témou formou obežníka. Od 30. 11 do 6. 12.2019 boli žiaci informovaní aj nástenkou v hlavnom vestibule školy. V triedach 8. a 9. ročníka sa uskutočnili prednášky na túto tému pod vedením školskej psychologičky Mgr. Dominiky Šimkovej.

Mgr. Zuzana Ružbarská, Mgr. Irena Koščová

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.