Robotika

 Robotika rozvíja hravou formou kreatívne myslenie žiakov pri riešení problémov.

Na krúžku sa žiaci naučia:

  • skladať stavebnicu lego robotov EV4 podľa rôznych návodov a vlastných nápadov,
  • oboznámia sa s edukačným prostredím pre ikonické programovanie týchto robotov a naučia sa programovať v tomto prostredí,
  • kooperovať so spolužiakmi na projektoch (komunikácia, rešpektovanie a deľba úloh).

Krúžok robotiky vedie učiteľ Ing. Peter Parajoš utorok a štvrtok od 13:45 do 15:45 v dielni techniky.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.