Krúžok Ručičkovo

Na tomto záujmovom útvare si žiačky rozvíjajú svoju predstavivosť a fantáziu, ktorú môžeme vidieť aj v ich krásnych prácach. Počas prvého polroka sa naučili vyrábať rôzne náramky z bavlniek a korálok, vyrobili si svoj prvý stromček šťastia. A nezabudli sme ani na rodičov, ktorým dievčatá vyrobili pred vianočnými sviatkami aj darčeky v podobe anjelikov, stromčekov a snehuliačikov. Najdôležitejšie je, že sa zo svojich prác tešia a baví ich tvoriť.

Vedúci záujmového útvaru Mgr. Katarína Mezeiová

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.