Rovesnícke vzdelávanie (starší mladším ) Scénka: Smutný bicyklík

Dňa 20.2.2020 si členky kolégia Zelenej školy pripravili v rámci rovesníckeho vzdelávania scénku s názvom Smutný bicyklík.  Touto scénkou sme chceli pripomenúť žiakom 1.stupňa, prioritnú tému DOPRAVA A OCHRANA OVZDUŠIA. Bolo by super, keby sme v čo najväčšom počte chodili do školy pešo, na bicykloch, na skútroch, kolobežkách ..... . Len nie autami, ktorých je v našom malom Trebišove stále viac a viac. Niekedy je dosť problém prejsť cez prechod pre chodcov. Vieme, že to nie je jednoduché, lebo MY ľudia sme dosť pohodlní. Scénka bola o nás, Vás a vlastne o všetkých nás. Scénar napísala Monika Gašparíková zo 6D.

Kolégium Zelenej školy

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.